img_0137

Træningstider
Tirsdag 16:30 – 18:00 UCC hallen
Onsdag 16:15 –  17:45 Herlev Hallen
Fredag 16:00 – 17:30 Herlev Hallen
Trænere
 Claes Nørgaard 31593020
 Patrick Pedersen  
 Jan Fomsgaard 26227511
Træningstider
Onsdag 16:15 –  17:45 Herlev Hallen
Fredag 16:00 – 17:30 Rosenlund Ny hal
Trænere
Patrick Pedersen  
 Dibber